diesel servis prehravac

Common Rail

Common rail je systém priameho vysokotlakového vstrekovania nafty s tlakovým zásobníkom a elektronicky riadenými ventilmi pre vznetové motory. Palivo vstrekované do valca pod vysokým tlakom je lepšie atomizované (rozprášené na jemnejšie čiastočky) a preto tvorí lepšie horľavú zmes. Elektronické riadenie ventilov umožňuje lepšie riadenie okamihu, trvania a priebehu otvovrenia ventilu, resp. umožňuje rozdeliť množstvo paliva počas vstrekovania pre jeden pracovný cyklus na viac dávok. Súčinnosťou týchto dvoch výhod sa dosahuje vyššia účinnosť motora, vyšší výkon a krútiaci moment. Nezanedbateľnou výhodou je takisto nižšia spotreba paliva, nižšia hlučnosť a nižšie emisie.

Princíp Common Rail:

Na rozdiel od bežných systémov, kde je palivo pomocou čerpadla dopravované z palivovej nádrže nízkotlakovým potrubím cez jemný čistič paliva do vysokotlakových čerpadiel a z nich vysokotlakovým potrubím rovno do vstrekovača, je v common rail palivo vedené z vysokotlakového čerpadla do vstrekovača cez zásobník tlaku – rail. Vysokotlakové čerpadlo je u common rail jedno a obvykle je trojpiestové. U najmodernejších prevedení tohto systému dosahuje vstrekovací tlak 1 800 barov, ku koncu roka 2007 sa ale budú vyrábať systémy s tlakom okolo 2 000 barov. Táto sústava je veľmi vhodná pre súčasné viacvalcové motory s priamym vstrekovaním paliva. Správny moment, kedy sa má palivo vstreknúť do valca a jeho množstvo určuje elektronická riadiaca jednotka a v každom valci motora je palivo vstrekované prostredníctvom vstrekovačov. Vstrekovače boli v prvých dvoch generáciách riadené pomocou elektromagnetického ventilu. Common-Rail-vysokotlakové čerpadlo. Prvá generácia systému common rail z roku 1997 používala tlak 1 350 barov, druhá generácia z roku 2001 už 1 600 b. Tretia generácia s novými, ešte presnejšími a rýchlejšími piezoelektrickými vstrekovačmi bola predstavená v roku 2003. Štvrtá generácia systému firmy Bosch sa má vyrábať od roku 2008, inovácie majú zaistiť tlak až 2 500 barov. Common rail sa uplatňuje v stále väčšom počte automobilov, začal sa používať aj v nákladných vozidlách, jedným z prvých výrobcov bola firma MAN (modelové rady TGS, TGX). V súčasnosti vyrábajú systémy common rail spoločnosti Bosch, L'Orange, Delphi, Denso, Magneti Marelli a Siemens-VDO


Radové vstrekovacie čerpadlo

Radové vstrekovacie čerpadlo alebo blokové vstrekovacie čerpadlo je najčastejšie používane piestové vstrekovacie čerpadlo pre vznetové motory. Je to čerpadlo, ktoré má rovnaký počet vstrekovacích jednotiek ako je počet valcov motora. Má vlastný vačkový hriadeľ na pohon vstrekovacích jednotiek. Skriňa je tvorená ako jedno alebo viac dielny odliatok hliníkovej zliatiny. Vstrekovacie jednotky sú v hornej časti vstrekovacieho čerpadla a sú ovládané regulačnou tyčou. Pohon čerpadla je cez spojku ozubenými kolesami od rozvodových kolies.Vstrekovač

Vstrekovač alebo vstrekovací ventil je časť vstrekovacieho zariadenia spaľovacieho motora, ktorá je zodpovedná za rozprášenie paliva. Je to časť, z ktorej palivo opúšťa vstrekovacie zariadenie a vstupuje do priestoru motora. Konkrétne umiestnenie vstrekovača, ako aj požiadavky na fukčnosť a vyhotovenie vstrekovača, závisia od typu motora a zvoleného konceptu vstrekovania paliva.